Close Menu

Plichten huurders en verhuurders uitgesplitst

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?
Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Over het algemeen geldt:

  • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
  • Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
  • Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.
  • De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
  • U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

De tabel 'Onderhoud huurwoning' geeft aan wie verantwoordelijk is voor welk soort onderhoud. In een huurcontract mogen geen bepalingen staan die hiervan afwijken in het nadeel van de huurder.

 

Onderhoud huurwoning

Onderhoud
Rekening huurder
Rekening verhuurder
Schilderwerk
Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren.
Buitenschilderwerk.
Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk
Plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren.
Kleine werkzaamheden
Vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten.
Onderdelen van bestanddelen woonruimte
Vervanging en vernieuwing van onder andere kraanieertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang-en-sluitwerk, vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten, garnituur voor doucheruimte en toiletruimte, garnituur wc
Schanieren, sloten, kranen etc.
Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliƫn, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen.
Grote reparaties, vervanging
Bevriezing
Voorzieningen ter voorkoming (van reparatie aan) bevriezing van kranen
Verlichting
Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte
Reparaties en vervanging van armaturen
Ruiten en ingebouwde spiegels
Vervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn
Technische installaties binnen de woning
Onder andere het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist
Reparaties, controle, vervanging
Tochtwering
Aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn
Onderdelen gelegen buiten de woning
Onder andere vervanging en vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn
Vervanging bij slijtage
Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen
Bij eerste bewoning: aanleg van tuin of erf. Daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde. Regelmatig maaien van het gras. Regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden, en terrassen. Vervang
Bij eerste bewoning aanleg opritten en toegangspaden en aanbrengen eenvoudige erfafscheiding. Grote reparaties, vervanging
Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanelen
Schoonmaken, vegen en ontstoppen indien bereikbaar door huurder
Grote reparaties, vervanging
Riool
Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar
Vuilstortkoker. Vuilniscontainerruimte
Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar
Reparaties
Woonruimte gedeelte en gemeenschappelijke ruimte
Schoonhouden
Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen
Wassen en schoonhouden van binnen en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover voor de huurder bereikbaar
Ongedierte
Bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen en dergelijke voor zover kosten gering zijn
Het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen (t.g.v. overmacht)
Goten en regenafvoeren
Regelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar
Vervanging en reparaties
Zwerfvuil
Regelmatig verwijderen
Graffiti
Verwijderen voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voor zover voor huurder bereikbaar
Zink- en beerputten en septicitanks
Legen
Vervanging en reparties


Besluit kleine herstellingen

Alle regels voor wie verantwoordelijk is voor klein onderhoud in en om huis, staan in het Besluit kleine herstellingen.